- Cao đẳng quốc gia Anh (BTEC) - Cử nhân QTKD Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) - Cử nhân QTKD Towson (Hoa Kỳ) - Thạc sĩ Quan hệ Công chúng (Vương quốc Anh) - Thạc sĩ Quản trị truyền thông (Vương quốc Anh) - Anh ngữ học thuật (Trường quốc tế TEG, Singapore)
Giới thiệu chương trình tiếng Anh học thuật
Tổng quan

Cấu trúc của khóa học bao gồm bốn cấp độ ngôn ngữ 1, 2, 3 và 4. Ở những cấp độ ngôn ngữ thấp như cấp độ 1 và 2, trọng tâm gần như chủ yếu vào tiếng Anh tổng quát, mặc dù việc lựa chọn tài liệu học tập và cách xây dựng giáo trình sẽ cho phép bạn chuyển đổi suôn sẻ đến các thành phần tiếng Anh học thuật tiếp theo. Khi bạn đã hoàn thành tốt các cấp độ 1 và 2, bạn có thể làm quen với tiếng Anh học thuật nhiều hơn ở cấp độ 3 và 4. Bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi dần dần trọng tâm từ tiếng Anh tổng quát ở cấp độ 1 sang tiếng Anh học thuật ở cấp độ 4. Các sửa đổi của tiếng Anh tổng quát sẽ vẫn nhất quán trong suốt khóa học.

Tiếng Anh tổng quát tuân theo giáo trình các đặc điểm ngôn ngữ về ngữ pháp, từ vựng, âm vị học, văn bản, chức năng/ngữ cảnh trong một chuỗi thống nhất và kết hợp chặt chẽ. Thông qua các bài tập và các nghiên cứu ngày càng tăng tính phức tạp, điều này giúp các bạn tiếp cận với tiếng Anh học thuât.

Tiếng Anh học thuật bao gồm một loạt các kỹ năng ngôn ngữ và các hoạt động cụ thể liên quan đến ngữ cảnh học thuật, bao gồm cả đọc hiểu ý chính và tổng kết, nghe bài giảng, viết bài luận, báo cáo và thuyết trình.

Kiểm tra xếp lớp


Bạn sẽ có một bài kiểm tra và có một cuộc phỏng vấn với các Trợ lý học thuật trong thời gian nhập học của bạn. Dựa trên kết quả các bài kiểm tra của bạn chúng tôi sẽ xếp bạn vào lớp với mức độ phù hợp.
 
Giảng viên

Chúng tôi biết sự khác biệt mà một giáo viên xuất sắc tạo ra trong việc học ngôn ngữ. Nhiều giáo viên của chúng tôi là người bản ngữ có bằng TESOL và kinh ngiệm giảng dạy nhiều nơi trên thế giới. Các giáo viên người Việt là các thầy cô giỏi, có uy tín của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều làm cho giáo viên của chúng tôi thật sự khác biệt là họ được lựa chọn về nhân cách, sự nhiệt tình, sáng tạo và tận tâm để giúp bạn thành công.

Đánh giá

Chúng tôi giám sát sự cải thiện của bạn ở mọi thời điểm và luôn có một kỳ thi cuối cùng vào cuối mỗi cấp độ. Nếu quá trình học tâp, sự chuyên cần và kết quả kiểm tra của bạn đều đạt, bạn sẽ có thể tiến tới cấp độ tiếp theo.

Tốt nghiệp & Khen thưởng

Học sinh hoàn thành mỗi cấp độ sẽ được cấp một chứng chỉ tiếng Anh của Tổ chức giáo dục quốc tế TEG.

Sinh viên xuất sắc nhất mỗi lớp sẽ được nhận phần thưởng động viên của trường quốc tế Tyndale vào cuối mỗi cấp độ.


Tham quan website của TEG International College