- Cao đẳng quốc gia Anh (BTEC) - Cử nhân QTKD Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) - Cử nhân QTKD Towson (Hoa Kỳ) - Thạc sĩ Quan hệ Công chúng (Vương quốc Anh) - Thạc sĩ Quản trị truyền thông (Vương quốc Anh) - Anh ngữ học thuật (Trường quốc tế TEG, Singapore)
Thông tin liên lạc
Tuyển sinh - Nhập học

Cao đẳng quốc gia Anh (BTEC)

Lịch tuyển sinh-nhập học

Cử nhân QTKD Đại học Keuka (Hoa Kỳ)

Lịch tuyển sinh-nhập học

Số lượng truy cập

012345678